ESAMESİ YOK..
Ercan Demir

ESAMESİ YOK..

Bu içerik 591 kez okundu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görevi adı üstünde, bilimi, sanayiyi ve teknolojiyi geliştirmektir.

Öyle değil mi

Tabiî ki öyle

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde “Sanayi Genel Müdürlüğü” ve “Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü” bulunmaktadır. Bakanlığı ise illerde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü temsil eder ki dolayısıyla her iki genel müdürlüğün yetkilerini de il müdürlüklerinde bulunur

Sanayi Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden kısaca başlıları şunlar: 

- Sanayi politikalarını hazırlamak, stratejiler geliştirmek, bunların uygulanmasını sağlamak, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek, sanayinin genel problemlerini tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek.

- Sanayi sektörüne ilişkin istihdam politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak, sanayi sektöründe iş ve meslek analizleri yapmak ve yaptırmak, mesleki teknik eğitimi desteklemek, nitelikli işgücü programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

- Çevre ve iklim değişikliği konularındaki gelişmeleri takip etmek, sanayi politikası oluşturma çalışmalarında değerlendirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.

- Sanayi ürünlerinin rekabet edebilirliğini artırmak için gerekli tedbirleri almak, sektörel analizler yapmak, değerlendirme raporları ve stratejiler hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, sanayi sektörlerine ilişkin sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek, sektörel komiteler oluşturmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

- Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeler kapsamında yetkilendirilecek onaylanmış ve uygunluk değerlendirme kuruluşları ile teknik hizmet kuruluşlarının taşıması gereken nitelikleri belirlemek, bu kuruluşları görevlendirmek, gerektiğinde görevlendirmeyi geçici olarak durdurmak veya iptal etmek.

 

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün kısaca görevleri ise şu şekildedir:

- Ekonomik kalkınma, sosyal gelişme, rekabet yeteneğini güçlendirme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik politikalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek, koordine etmek ve sonuçlarını değerlendirmek.

- Ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanmasına, rekabet gücünün yükseltilmesine yönelik sanayi araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilikle ilgili faaliyetleri desteklemek, teşvik etmek, izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.

- Sanayiye yönelik teknolojik araştırma, geliştirme ve yenilikçilik program ve projelerinin desteklenmesi ve teşviki ile ilgili düzenlemeler yapmak, yapılan düzenlemeler çerçevesinde Bakanlık bütçesinden yapılacak harcamaları belirlemek, dağıtmak ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemek.

- Sanayi alanındaki araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile teknolojik gelişmeleri takip etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ile işbirliği yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlayacak programlar ve projeler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

- Sanayiye yönelik araştırma ve geliştirme, yenilikçilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün patenti, yatırımı, tanıtımı ve pazarlanması konusunda gerçek ve tüzel kişilere destek vermek ve bu programların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

- Sanayiye yönelik teknoloji, araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası fuarlara katılmak, kongre, seminer ve toplantılar düzenlemek, düzenlenmesini desteklemek, yazılı, görsel ve elektronik ortamda yayınlar yapmak veya yaptırmak.

- Sanayiye yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerine, teknoloji, yenilikçilik ve girişimcilik ile ilgili faaliyetlere ilişkin projeleri, bilimsel ve teknik çalışmaları, teknolojik ürüne yönelik yatırım başvurularını kabul etmek, değerlendirmek, desteklemek ve ilgili mevzuatında öngörülen desteklemelere ilişkin usul ve esasları belirlemek. 

- Teknoloji geliştirme bölgelerinin; yer seçimi, kamulaştırılması, kuruluşu, işleyişi, imar planlarının hazırlanması ve onaylanması, onaylanan uygulama imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ile ilgili ruhsat ve izinlerin verilmesine ilişkin işleri yürütmek, düzenlemeler yapmak ve faaliyetlerini denetlemek.

 

ŞİMDİ GELELİM ASIL MESELEYE; 

Yukarıdaki görev ve sorumlukları eminim okumuşsunuzdur 

O görev ve sorumluklar yerine getirilirse Zonguldak’ın bilim seviyesi, teknoloji seviyesi, sanayi seviyesi böyle mi olur 

 

Hepimiz Zonguldak’ta yaşıyoruz

Zonguldak’ın havasını soluyor, suyunu içiyoruz

Zonguldak’ın ticaret seviyesi belli, 

bilim seviyesi belli, 

sanayi seviyesi belli

diğer illere nazaran hepsi geride kalmış durumda

Bunu hepimiz görüyor ve izliyoruz

Allah aşkına söyler misiniz Zonguldak’ta bu Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ne iş yapıyor

Varlığı ve yokluğu belli bile değil

Esamesi bile yok, okunmuyor

Benim kişilere işim olmaz 

Maalesef Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Zonguldak’taki çalışmaları bir türlü göremedik

Benim tek derdim Zonguldak’ın gelişmesi, kalkınması, ilerlemesi, büyümesidir

Ama bunların hiç bir olmuyor

 

Zonguldak’ta BİLİM gelişti de bizim mi haberimiz yok

Zonguldak’ta TEKNOLOJİ gelişti de bizim mi haberimiz yok

Zonguldak’ta SANAYİ gelişti de bizim mi haberimiz yok

Bizim haberimiz yok cidden

Haberi olan varsa bize bildirsin

Haberimiz var da olmadı mı 

yoksa biz mi bihaberiz

Dinamik, heyecanlı ve görev aşkı il dolu olan yeni bir müdürün atanması gerekiyor artık Zonguldak’a.

Ufku ileri, misyonu ve vizyonu olan yeni bir Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü gerektiğine inanıyorum ben.

 

 

 

 

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ANA HABER 18 EKİM 2017
ANA HABER 18 EKİM 2017
GÜNE BAŞLARKEN 18 EKİM 2017
GÜNE BAŞLARKEN 18 EKİM 2017