Coşkun, hükümete teşekkür etti

Coşkun, hükümete teşekkür etti

Coşkun, hükümete teşekkür etti
Bu içerik 342 kez okundu.
Haberin galerisi için tıklayın!

ZESOB Başkanlar Kurulu Toplantısında Muharrem Coşkun, hükümete esnafa olan teşvikleri nedeniyle teşekkür etti.

 

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nin (ZESOB)  2017 yılı başkanlar kurul toplantısı Dedeman Otel’de gerçekleştirildi.

Başkanlar kurulu toplantısına, SGK İl Müdür Erkin Avcı, KOSGEB İl Müdürü Güven Aktaş, İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün ile Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’ne bağlı 28 odanın başkanları ve yönetim kurul üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşımızın söylenmesini ardından Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Başkanı Muharrem Coşkun yaptığı konuşmada katılanlara hoş geldin dedi.

HÜKÜMETE TEŞEKÜR EDİYORUM

Muharrem Coşkun yaptığı konuşmada, hükümete esnafa yönelik teşvikleri nedeniyle teşekkür etiğini söyledi.

Coşkun ayrıca esnafa asgari ücret teşviğinin 2018’de devam etmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca Zonguldak’ta zaman zaman düzenlene kermeslere dikkat çeken Muharrem Coşkun, bunun düzene girmesi gerektiğini ve esnafların sonra gördüğünü kaydederek şunları söyledi:

Bizler, yani Zonguldak'ın Esnaf ve Sanatkar Kuruluşları Sivil Toplumun çok önemli bir bölümünü oluşturmakta, İlimize ve Ülkemize karşı kendiliğinden doğan bir görev ve sorumluluğu da üstlenmiş bulunuyoruz.

Zonguldak, yeraltı ve yerüstü zenginliği, doğası, denizi, ormanı,tarihi ve kültürel özellikleri, çalışkan insanları, sanayi, ticaret ve eğitim kültürü ile yeniden ülkemizin parlayan yıldızı olma yeteneğine sahip bir ilimiz olacaktır. Bunu hep birlikte başaracağız.

Büyümeyi, sürekli gelişmeyi ve kalıcı olmayı hedefleyen, etik ve ahlaki değerleri gözeten, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden, teknolojiyi kullanmak ve müşteri ile birebir ilişki kurmak suretiyle müşteriye özel mal ve hizmet üretebilen, işbirliği ve ortak çalışmaya açık olan bir esnaf ve sanatkar oluşumu öncelikli hedeflerimizdendir.

KOSGEB'in kredi kefalet kooperatifi aracılığı ile başlatmış olduğu faizsiz kredilerin ve daha sonra KOSGEB aracılığı ile 2016 sonları ve 2017 yıllının başında başlatılan faizsiz kredilerin verilmesinde veri tabanların güncellenmesinde sınırlı personeli ile mesai naekrubu tanımaksızın dosyaları kabul ederek Esnaf ve Sanatkarlarımızın güncellenmesi konusunda katkılarını yapan başta KOSGEB Müdürü Güven Aktaş 'a ve personeline yine, yapılandırma sürecinde Vergi Dairesi Başkanımız Refik Akgül ve personeline, SGK Müdürü Erkin Avcı'ya ve personeline , İEP(İşbaşı Eğitim Programı)'ndan yararlanmamızı sağlayan Çalışma ve İşkur Müdürümüz Gönül Demirsu'ya ve personeline ve Bakanlığımızın temsilcisi Ticaret İl Müdürümüz İsmail Maden’e çok teşekkür ederiz. 

Halen üzerinde çalışmalarımızın devam ettiği taleplerimiz şunlardır.

1-Üretim ve istihdam ile ihracatın öz konudaki bürokratik engellerin ortada

2-Nakliyeci Esnafımızın ödediği motorlu taşıtlar vergisinin hiç değilse yüzde 50 indirimle uygulanması.

3-Kamyonlara ve otobüslere, Türkiye genelinde plaka tahdidi uygulanması.

4-Sabit ve seyyar ağırlık istasyonlarının mutlaka tüm illerimize kurulması.

5-Esnaf kredi ve Kefalet Kooperatiflerinden Esnafa destek amaçlı kullanılan kredilerin bir yılı ödemesiz olacak şekilde düzenlenmesi.

6-Toplumun sosyo-ekonomik yapısı içinde sanayi ve ticaretin unsurlarından biri olarak görülen esnaf - sanatkar ve küçük işletmeler. Ülkemizde toplam işletmeler içinde %99,3, toplam istihdam içinde %76,7, toplam yatırım içinde % 56,5, toplam üretim içinde ise %37,7'lik bir paya sahiptir. Ancak, toplam kredilerden aldıkları pay %10'dur. Ülke ekonomisine önemli derecede katma değer sağlayan küçük işletmelerimizin, toplam kredilerden % 10 gibi düşük bir pay alması, gelişmenin, büyümenin ve istihdamın önündeki engellerden birini oluşturmaktadır. Diğer Ülkelerdeki küçük işletmelerin kredi kullanabilme  yüzdelerine baktığımızda, Almanya: % 43 , İngiltere % 55, Avusturya %73, İtalya %70, Fransa %54 ve Yunanistan % 56 dır.

7-5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında faaliyet gösteren lokallerin vergi mükellefi olması ve bu lokallerin sadece kendi üyelerine hizmet vermesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında bulunan berber ve kuaförlerin sadece bulunduğu kuruluştaki çalışanlara hizmet vermesi, dışarıdan müşteri almalarına izin verilmemesi.

8-İstihdam üzerindeki vergilerin azaltılması, enerji ve su fiyatlandırılmasının revize edilmesi.

9-Esnaf ve Sanatkarların tedarik merkezleri kurması, ortak hareket etmeleri ve güç birliği içine girmelerinin özendirilmesi.

10-Esnaf ve Sanatkarlara verilen devlet desteğinin artırılarak sürdürülmesi, Avrupa Birliği ülke uygulamaları dikkate alınarak, yeni kredi ve teşvik sistemlerinin yürürlüğe konulması.

11-Yeni açılacak olan işyerleri ile ilgili olarak, çevredeki işletme sayısı ve bunların birbirine yakınlığı, ulaşım imkanları, işletmelerin çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski ve nüfus yoğunluğu gibi faktörlere bakılarak ruhsat verilmesi sağlanmalıdır. İşyeri açma ruhsatı verilmeden önce, mutlaka Meslek Odasının görüşü alınarak ruhsatlandırma yapılmalıdır.

12-Esnaf ve Sanatkarlar ve küçük işletmelere kaynak sağlayan finans kuruluşlarının sayısının ve bu kesime sağlanan kredi imkanlarının artırılması. 

13-Bölgesel teşvik uygulamasına son verilip, sektörel teşvik uygulamasına geçilerek, bölgemizde özellikle, madencilik, Demir çelik, orman ürünleri ve organik tarım sektörleri teşvik kapsamına alınmalıdır.

14-Mesleki Eğitim okullarında, branşlaşmaya gidilerek, aynı bölge içinde yer alan meslek okullarının, Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi ayrı ayrı branşlaşmalı, bir branşın tüm okullarda olma zorunluluğu ortadan kaldırılmalıdır.

15-Üniversitelerin, bulunduğu bölgenin Esnaf ve Sanatkarlarının sorunlarına dönük çalışmalar yapılması.

16-Teşviklerin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere kanalize edilmesi.

17-Üyelerimizin zorunlu kullandığı muhasebe defterlerinin Odalar tarafından tasdik edilmesi.

18-Mesleki eğitimin özendirilmesi için, Ustalık eğitimi esnasında, çıraklık döneminde olduğu gibi SGK primlerinin Devlet tarafından ödenmesi.

19-Çeşitli Dernek, Vakıf ve Sivil Toplum Örgütleri tarafından açılan kermeslerin, son yıllarda amacının dışına çıkarak, hayırdan çok ticari amaçlı yapılması, Esnaf ve Sanatkarlarımızın işlerinin aksamasına yol açmaktadır. Kermes yapacak kurumlar, bu faaliyetlerini kendi yerleşim alanlarında açmalı ve kısa bir süre ile sınırlandırılmalıdır. 

20-Genel Başkammız Bendevi Palandöken ile birlikte Başbakanımız Binali Yıldırım ve sorumlu Bakanları ziyaretimizde, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin ticaret yapmasının haksız rekabet olduğuna işaret edildi. Böyle kurumsal kimliklerle ticaret yapılması gerçek ticaret adamını engellediği vurgulandı ve bu uyarımız Hükümet kanadında olumlu karşılandı ve ekonomi yönetimi tarafından kamunun ticaretten çekilmesine yeşil ışık yakıldı. Başbakanımız, bundanböyle kamunun, sağlık eğitim, güvenlik ve denetim alanlarında hizmet vereceğini belirtmiştir.

21-27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6661 No.lu Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 68 inci madde ile işverenlere; SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde, toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, çalışanların prim gün sayıları baz alınarak. Hazine desteğinden yararlanma imkanı getirilmişti. Daha sonra, 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 No.lu Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen, geçici 71 inci madde ile 2016 yılında uygulaması başlatılan asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam etmesi yönünde düzenleme yapılmıştı. Ancak bu uygulamanın 2018 yılında bütçeye konulmayarak kaldırılacak olması, bu kesimin ekonomik yükünü daha da arttıracaktır, prim desteğinin 2018 yılında da devam etmesini talep etmekteyiz. 

22-Çeşitli nedenlerden dolayı bu zamana kadar Kosgeb kredi desteğinden yararlanamayan esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik, hep birlikte girişimler başlatarak, bu durumda bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın da kredi desteğinden yararlanmasını sağlamalıyız.

23-Bugüne kadar Kalkınma Ajansları, her yıl Kobilere yönelik hibe desteği vermiştir. Ancak Esnaf ve Sanatkarlarımıza yönelik bugüne kadar bir hibe desteğine çıkmamıştır. Bu desteğin verilmesi yönünde yerelde ve hükümet nezdinde girişimler başlatılmalıdır. 

Zonguldak İlimizin gelişmesine yönelik görüş ve isteklerimiz de şunlardır.

1- Taşkömürü, denilenlerin aksine halen stratejik enerji kaynağıdır. Dünyanın en büyük taşkömürü üreticilerinden Çin, bir gramını bile dışarı satmamaktadır. Türkiye Taşkömürü Kurumu, taşkömürünün stratejik ürün olması nedeniyle kar amacıyla kurulmamıştır. Olaya Ulusal gelir açısından da bakarsak, TTK zarar etmemektedir. Az ya da çok, ürettiği kadar kömürün dışarıdan alınmasını, yani yılda 500 milyon doların dışarıya gitmesini engelliyor. Bunun yanında Batı Karadeniz Bölgemizde de istihdama katkıda bulunmakta, maaş ve malzeme-hizmet alımları için yaptığı ödemeler, iç piyasada talep artışına, dolayısıyla üretim ve katma değer artışına yol açmaktadır. TTK'nın zararına bakacak olursak, bu zarar, Ülkemizin ithal kömür için ödediği tutarın yüzde 5 veya 6'sı kadardır. Yani bu zarar, öyle abartıldığı kadar büyük oranda değildir. Bunun yanında, bölgemize sağladığı üretim ve katma değeri de göz önüne alırsak TTK'nın zarar etmediğini göreceğiz. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun zararının azaltılması yönünde yasal düzenlemeler yapılarak zararın aşağıya çekilmesi mümkün olacaktır. Bu yasal düzenlemeleri şöyle sıralayabiliriz. Kurum Özerk bir yapıya kavuşturulmalı, işçi sayısı artırılmalı, ithal kömüre konulacak fonla kurum rehabilite edilmeli ve Kuruma kömür ithalat izni verilmelidir. TTK Genel Müdürümüz, verimliliğin artırılması yönünde, gerek hidrolik tahkimat alanında gerekse modernizasyon alanında çalışmalara başlamış ve zararın minimize edilmesi yönünde önemli girişimler başlatmıştır. 

2-Ereğli İlçemizde bulunan Gemi Tersaneleri, %10 kapasite ile çalışmaktadır. Tam kapasite ile çalışması durumunda 5000 kişi istihdam edilecek durumdadır. Gemi Tersanelerinin Devlet tarafından teşvik desteğinin sağlanması durumunda, İlimize önemli ölçüde ekonomik bir canlılık sağlayacaktır.

3-Hâlihazırda devam eden ve bir kısmı açılmış olan tünellerle, duble yolların bir an önce tamamlanıp hizmete açılması, Zonguldak kamuoyunun genel beklentisidir. Bu kapsamda çevre yolu, sahil yolu ve şehir içi trafiğin düzenlenmesi de acili yet göstermektedir.

4-KOSGEB tarafından, özellikle makine ve teçhizat alanında yapılan desteklerde, geri ödemelerin faizsiz ve esnek olması olumlu bir etki yapmasına rağmen, teminat konusu nedeniyle, bu destek yeteri kadar kullanılamamaktadır. Üretimin bel kemiği olan makine ve ekipmanların Esnaf ve Sanatkarımıza kazandırılması, üretimi ve istihdamı artırıcı yönde etki yapacaktır. Bu nedenle KOSGEB tarafından sağlanan bu destekte, makine ve teçhizatın, borcu bitene kadar KOSGEB tarafından, teminat olarak ipotek altına alınması suretiyle bu sorunun ortadan kaldırılması gerekmektedir.

5-İlimize komşu olan, Düzce ve Bartın Teşvikte 4. Bölge olması yatırımcı çekme anlamında İlimize olumsuz yansımaktadır. En azından Taşkömürü ve ' Gemi Tersaneciliğinin stratejik ürün kapsamına alınması bu olumsuzluğu ortadan kaldıracaktır.

Havalimanımızın, havayolu şirketleri ile anlaşmaların yapılarak, bir an önce yurtiçi uçuşlarına başlanması sağlanmalı. 

6-AB Hibe Fonların, yüzde olarak Ülkemizde İllere dağılımına baktığımızda, Konya % 7,44 - Ankara % 5,45 - Kayseri %4,84 - Trabzon % 3,42 - Samsun % 3,94 - Adana % 1,77 - Bursa % 1,51 - Zonguldak % 0,3- Bartın % 0,04- Karabük % 0,04 dür., TR 81 kapsamında yer alan, Zonguldak, Karabük ve Bartın İllerimiz, gerek Bölgesel kalkınma, gerekse IPA kapsamında yer alan Hibe Programlarından bugüne kadar yararlanması yönünde girişimler başlatılmalıdır.

7-Yatırım Teşvik oranlarının yüksek tutulması, İlimizdeki girişimcilerin önünü kapatmaktadır. Büyük çaplı yatırımların yanında küçük ölçekli yatırımlarında teşvik kapsamına dahil edilmesi Zonguldak ekonomisine ve gelişmesine önemli katkı yapacaktır.

8-Hızla gelişen ve değişen bilgiye dayalı mesleklerde, eğitim merkezlerinin alt yapısı hızlı bir şekilde tamamlanmalı ve sürdürülebilirliği sağlanmalı.

9-Mesleki Eğitim Okullarında branşlaşmaya gidilerek, aynı bölge içinde yer alan meslek okullarının, Avrupa Birliği Ülkelerinde olduğu gibi ayrı ayrı branşlaşmalı, bir branşın tüm okullarda olma zorunluluğu ortadan kaldırılmalıdır.

10-Ülkemizde iş gücü arzı ile talebi arasında ciddi uyumsuzluklar mevcuttur. İş piyasasının nitelikli işgücü talebi ekonomik ve teknolojik gelişmelere göre değişmektedir. Bu talebin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi ve sonuçlarının eğitim yatırımlarına ve programlarına aktarılması gerekmektedir.

Eğitim kurumlan, sektörü izlemediği gibi, sektörde mesleki eğitim sisteminin yapılandırılmasında aktif rol almamaktadır. Buna bağlı olarak meslek lisesi mezunları, işletmelerin talep ettiği niteliklere sahip olamamaktadır. Bunun temel nedeni; her bir türlü sektörün ihtiyacı olan meslek elemanı eğitimlerinin bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak oluşturulmamasıdır. Mesleki eğitimde iş dünyasının sorumlulukları da yetkileri de arttırılmalıdır. Türkiye'deki teknik ara insan gücünün sahip olduğu "insan sermayesi" nin, piyasa ihtiyaçları ile uyumlu olup olmadığının tespit edilmelidir.

11-İlimizin coğrafi konumu nedeniyle, işyerleri, Gazipaşa caddesi ile soğuksu mahallesindeki dar bir alana sıkışmış ve dolayısıyla kira maliyetlerini önemli ölçüde yükseltmiştir. Gazipaşa caddesinde 50 metrekarelik bir dükkanın aylık kirası yaklaşık 20 bin TL'dir. Bu yüksek kira maliyetleri nedeniyle girişimcilerin önü tıkanmaktadır. Bu nedenle, yeni işyeri alanlarının oluşturulması önem arz etmektedir. İlimizde, Alaplı limanı, ereğli limanı, Çatalağzı'nda Eren enerjinin Limanı ve yeni inşaatına başlanan Filyos Limanı ile İlimizin liman ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Şehrin tam içerisinde yer alan ve işlevini kaybetmiş olan Zonguldak Limanı doldurulmalı, bu dolgu alanına, miting alanı, kültür merkezi ve tek kat olmak şartıyla en 500 işyeri yapılarak, bu işyerlerinde en az 2000 kişinin istihdamı gerçekleştirilmelidir.

12-İlimiz ve Bölgemiz orman varlığı bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Orman ürünleri üretimini canlandırmak amacıyla, Organize Sanayi Bölgesi kurularak sanayinin çeşitliliği sağlanmalıdır.

13-Karadeniz sahilyolu bir an önce tamamlanarak, İlimizin ulaşım alt yapısı güçlendirilmelidir.

14-Tüm meslek okullarının mayıs ayı içerisinde kendilerini tanıtıcı fuar etkinliği hazırlaması mesleki eğitimin önemi açısından olumlu etki yapacaktır. 

15-Yeni yapılacak olan Organize Sanayi Bölgeleri ve küçük sanayi siteleri arazilerinde, Mesleki Eğitim binalarının yapımı için bir alan bırakılması hususunda yasal düzenlemeler yapılmalı ve yeni kurulacak olan Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin yer seçiminde, oluşturulacak olan komisyonda mutlaka Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin yer alması yönünde yasal düzenleme yapılmalıdır.

16-Bölgemizin ve Ülkemizin geleceği açısından paha biçilmez bir proje olan Filyos Projesinin mümkün olan en hızlı şekilde uygulamaya konulması, belli bir aşamaya gelmiş olan projede bu dönemde mutlaka talebi olan yatırımcılar için yer tahsislerinin başlatılması için gerek Milletvekillerimiz, gerekse Hükümet nezdinde gerekli tüm çabanın harcanması beklenmektedir.

Mesleki dayanışmayı öne çıkaran, sanatı geliştirmeyi ve Dünyaya bırakmayı hedefleyen, nefis terbiyesini benimseyen, sevgi, saygı ve yardımlaşmayı öne çıkaran, insanı merkeze çıkaran, Ahilik kültürünü örnek alan siz saygı değer başkanlarıma katılım ve katkılarınızdan dolayı şahsım yönetim denetim disiplin kurullarım , Genel Sekreterim ,Sicil Müdürüm ve personelim adına sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor,saygılarımı sunuyorum.

(HABER-ERCAN DEMİR)

Coşkun hükümete teşekür etti
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ANA HABER 18 KASIM 2017
ANA HABER 18 KASIM 2017
HAYATA DAİR 17 KASIM
HAYATA DAİR 17 KASIM