“BEÜ Tıp Fakültesi çalışanları memnun”

“BEÜ Tıp Fakültesi çalışanları memnun”
Bu içerik 648 kez okundu.

 

SAĞLIK-SEN anket sonucunu açıkladı

SAĞLIK-SEN Zonguldak Şubesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Çalışanlarına yönelik 13 maddelik anket çalışması yaptı.

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası SAĞLIK-SEN Zonguldak Şubesi Başkanı Mehmet Ali Kara, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanlarına yönelik 13 maddelik anket çalışması yaptıklarını söyledi.

REKTÖRÜMÜZE TEŞEKÜR EDİYORUM

Ali Kara "Bülent Ecevit Üniversitesi uygulama ve araştırma merkezi sağlık Sen olarak, çalışanlar üzerinde anket çalışması yaptık. Anket çalışmamızın içeriğindeki bugün Türkiye genelinde döne sermaye sağlık bakanlığı da dahil olmak üzere tüm hastanelerde döner sermaye ödemelerinde sıkıntı bulunmaktadır. Üniversite hastaneleri de dahil olmak üzere tüm Sağlık Bakanlığında ki hastanelerimizin bile döner sermayelerinde sıkıntıları olması sebebiyle toplu sözleşme süreçlerinde devamlı döner sermayeyi ön planda tutmaktayız. Bunun akabinde şu anda sağlık bakanlığının bir çok kurumunda olmayan taşıma araçları ile birlikte üniversite hastane personellerimizin kendi oturmuş oldukları ikametgahlardan iş yerlerine kadar servis araçlarını kurduk. Bu araçların Türkiye'de bir yerlerde olduğunu düşünüyorum bu konuda da sayın rektörümüze ayriyetten teşekkür etmek istiyorum. Tüm çalışanlara devletin vermiş olduğu zam kadar vasıta ücreti verdiği kanaatini de oluşturdu bizlere” dedi.

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI

ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Sağlık-Sen Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Ali Kara, anket değerlendirme raporu hakkında şunları söyledi:

“Çalışan memnuniyetinin kurumsal düzeyde ele alınması kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasında önemli etkiye sahiptir. Zira kurumsal başarılar, personel yönetimi ve dolayısıyla, memnuniyeti ile ilgilidir. Kurumların hastalarına daha iyi hizmet sunabilmesi için çalışanlarına daha iyi hizmet olanakları sağlaması gerekir. Hastanelerin veya Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurumsal amaçlarına ulaşılabilmesi ve sendikamızın da bundan sonraki çalışmalarına yol gösterici olması için Sağlık Sen olarak uyguladığımız anketin sonuçlarını aşağıda yer aldığı şekilde bilgilerinize sunuyoruz:

ANKETE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Ankete ilişkin temel bilgiler aşağıda sunulmuştur:  

Anketin süresi: 1 Haziran 2017–01 Temmuz 2017 

Cevapların toplanma/analiz metodu: Anket formu çalışanlara elden dağıtılmış ve Web üzerinden elektronik ortamda veriler yüklenmiş ve sonuçlar alınmış olup, ankete tüm meslek guruplarından çalışan katılmıştır.

ANKET UYGULAMASINA KATILANLARIN:

-1.) ‘‘Aldıkları eğitime uygun bir bölümde çalışma durumlarına’’ ilişkin önermelere” %84,4’ü ‘’evet’' yanıtını vererek bu konudaki uygulamalardan memnun olduklarının ifade etmişlerdir. %8,3’i ‘’hayır’'  yanıtını vererek bu konuda fikrinin olumsuz olduğunu belirtmiş, diğer %7,3’lük kesim ise ‘’kısmen’'  yanıtını vererek bu konuda az da olsa memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir. Bu durum çalışanlara yönelik yerleştirme politikasının çalışanlarca yüksek düzeyde başarı oranına sahip olduğunu göstermektedir.

-2.) ‘‘Haftalık mesai süresinden daha fazla çalışma durumlarına’’ ilişkin önermelere” %50,5’i ‘’evet’' yanıtını vererek bu konudaki uygulamalardan memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir. Evet yanıtını veren 55 kişiden %83,6’sı  ‘‘Çalışan sayısı yetersiz’' olması sebebi ile %7,3’ü  ‘‘Mesai saatleri iyi düzenlenmediği için’’ ve %5,5’i ise ‘’Nöbet ücreti almak için’’ fazla çalıştıklarını belirtmişlerdir. mesai saatinden fazla çalışma durumunun  FETÖ sonrası personel eksikliği sebebinden olabileceği düşünülmektedir.

Çalışanların %49,5’i ‘’hayır’'  yanıtını' vererek mesai süresinden daha fazla çalışmadığını ve uygulamalardan memnun olduklarını ifade belirtmişlerdir. ‘’hayır’’ yanıtını veren personelin BEÜ de özellikle FETÖ sonrası oluşan durumu anlayışla karşıladıklarını ve personel eksikliğinin hissedilmemesi için yoğun uğraşı sarf ettikleri ve bir ölçüde bu sebeple personel eksikliğinin hissedilmediği düşüncesini taşıdıkları sebebi ile hayır cevabı verdiklerini düşünülmektedir.

-3.) ‘‘Performansa dayalı döner sermaye uygulamasını adil bulma durumlarına’’ ilişkin önermelere %76,2’si ‘‘hayır’'  yanıtını vererek sistemin adil olmadığını ifade etmişlerdir. %18,1’lik kesim ise ‘’kısmen’'  yanıtını vererek bu konuda kararsız olduklarını buna karşın %5,7’si ‘’evet’'  yanıtını vererek bu sistemin adil olduğunu ifade etmişlerdir. Hastane yönetiminin döner sermaye konusunda çalışanların bu memnuniyetsizlik durumu üzerine çalışma yapması, döner sermaye üzerinden sebeplerin araştırılması ve çalışanları bu konuda bilgilendirmesi gerektiği düşünülmektedir. 

-4.) ‘‘Çalıştıkları birimde yeterli güvenlik önlemi alınma durumlarına’’ ilişkin önermelere %48,6’si   ‘’Evet, ama yetersiz’'  yanıtını vererek güvenlik önlemi alındığını ancak biraz daha güvenlik daha eksikliklerin olduğunu ifade etmişlerdir. %39,4 ü ise ‘’ Hayır, alınmıyor’'  yanıtını vererek bu konuda çalışılan kurumun güvenlik önlemi konusunda yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. %11,9’u ‘’ Evet, alınıyor’'  yanıtını vererek güvenlik önlemlerinin yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Çalışanların güvenlik önlemleri konusunda hassasiyet durumları incelenmeli özellikle güvenlik önemlini yetersiz bulanların bu konudaki talepleri dikkate alındığında hastanede çalışan memnuniyetin daha da artacağı düşünülmektedir.

-5.) ‘‘Hastane yönetiminin hasta ve çalışan güvenliği konusundaki aksaklıkların giderilmesinde izledikleri yol durumlarına’’ ilişkin önermelere %62,4’ü  ‘‘Sorunlar için çözümler üretilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır ancak yeterli düzeyde değildir’'  yanıtını vermişlerdir. Yönetimin güvenlik önlemi alma konusunda çalışanların görüşlerinin de alındığını ancak biraz daha fazla birlikte kararlar alınarak planlama yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir. %26,6 sı ise ‘‘Sorunlar görmezden gelinmektedir’'  yanıtını vererek bu konuda yönetimim güvenlik çalışmalarında kendileri karar verip kendilerince tedbirler aldıklarını belirtmişlerdir. %11’i ‘‘Sorunun çözümü için söz konusu alan ile ilgili personel ile birlikte çözümler üretilmektedir ve gerekli önlemler alınmaktadır’'  yanıtını vererek güvenlik önlemlerinin çalışanlarla birlikte karar verilerek uygulandığını belirtmişlerdir. Hastane yönetiminin çalışan güvenliği konusunda personellin güvenliği için olumlu çalışmalarda bulunduğu bu konuda personelin de görüşleri alındığı görülmektedir.  

-6.) ‘‘Çalışılan mekânın fiziksel sağlığı gözetecek şekilde (ergonomik) düzenlenme durumuna’’ ilişkin önermelere %65,1’i  ‘’ Kısmen düzenlenmiş. ’'  yanıtını vererek fiziksel mekânlarından az da olsa memnun olduklarını bu konuda biraz daha gayret gösterilebileceğini belirtmişlerdir. %30,3 sı ise ‘’ Hayır, uygun düzenleme yok.’'  yanıtını vererek fiziksel mekânlarının fiziksel sağlıklarına olumsuz etkisi olduğunu çalıştıkları mekânlardan mutlu olmadıklarını belirtmişlerdir. %4,6’sı ‘‘Evet, yeterince.’'  yanıtını vererek çalıştıkları mekânlarından mutlu olduklarını mekânın fiziksel olarak kendilerine zarar vermediğini belirtmişlerdir.  Çalışanların fiziksel ortamlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiği bunun başarıldığında çalışan memnuniyetinin artacağı düşünülmektedir.

-7.) ‘‘Çalıştığı birimde yeterli ve uygun temizlik (hijyen) hizmeti sağlanma durumuna’’ ilişkin önermelere %51,4 ’ü  ‘‘Evet, ama yetersiz’'  yanıtını vererek çalıştıkları birimin hijyenli olduğunu daha da hijyenin artırılabileceğini belirtmişlerdir. %40,4 ü ‘’Evet, sağlanıyor’'  yanıtını vererek çalıştıkları mekânların hijyenli olduğunu ve bu konuda mutlu olduklarını belirtmişlerdir. Çalışanların sadece %8,3 ü ‘‘Hayır, sağlanmıyor.’'  yanıtını vererek mekanlarının hijyen koşullarını taşımadığını belirtmişlerdir. Hastane yönetiminin temizlik hizmetlerinde çalışanlara hijyen konusunda başarılı performans sergilediği görülmektedir. Bu konudaki hassasiyet hastanedeki memnuniyet ortalamasını artırdığı görülmekte ve düşünülmektedir. 

-8.) ‘‘Çalıştıkları birimde yeterli ve uygun yemek (beslenme) hizmeti alma durumlarına’’ ilişkin önermelere %46,8’i  ‘‘Evet, ama yetersiz’'  yanıtını vererek çalıştıkları birimde yeterli beslenme hizmeti aldıklarını ve bu durumun daha da artırılabileceğini belirtmişlerdir. %34,9 u ‘’Evet, veriliyor’'  yanıtını vererek çalıştıkları birimlerde uygun beslenme hizmeti aldıklarını ve bu konuda mutlu olduklarını belirtmişlerdir. Çalışanların %18,3 ü ‘‘Hayır, verilmiyor.’'  yanıtını vererek beslenme hizmetinden memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Hastane yönetiminin beslenme hizmetlerinde çalışanlara yeterli ve uygun beslenme hizmeti verme konusunda genel olarak başarılı performans sergilediği görülse de bu hizmetin memnuniyetini artırmak için daha yapılacaklar olduğu düşünülmektedir. 

-9.) ‘‘Çalıştıkları kuruma yeterli ve uygun şekilde ulaşım imkânı verilme durumlarına’’ ilişkin önermelere %49,5 ’i  ‘’ Evet, ama yetersiz’'  yanıtını vererek çalıştıkları birime ulaşımdan memnun olduklarını bu durumun daha da artırılabileceğini belirtmişlerdir. %42,2 si ‘’Evet, veriliyor’'  yanıtını vererek çalıştıkları kuruma ulaşmada verilen hizmetten memnun olduklarını belirtmişlerdir. Çalışanların sadece %8,3 ü ‘‘Hayır, verilmiyor.’'  yanıtını vererek çalışılan kuruma ulaşmada hizmetinden memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Hastane yönetiminin ulaştırma hizmetlerinde çalışanlara yeterli ve uygun ulaşım imkanı sağlama konusunda başarılı performans sergilediği görülmektedir.

-10.) ‘‘Hastane yöneticilerine sorunlarını iletme imkânını bulabilme durumlarına’’ ilişkin önermelere %57 ’si  ‘’ Evet, bazen’'  yanıtını vererek hastane yöneticilerine sorunlarını iletebildiklerini ancak bu durumun daha da iyi olabileceğini belirtmişlerdir. %30,8 i ‘’Evet, her zaman’'  yanıtını vererek sorunlarını hastane yöneticilerine her zaman iletebildiklerini ve bu durumdan memnun olduklarını belirtmişlerdir. Çalışanların %12,1 i ‘‘Hayır.’'  yanıtını vererek sorunlarını hastane yöneticilerine iletme imkanı bulamadığını belirtmişlerdir. Çalışanlar sorunlarını hastane yönetimine iletebilmekte ve hastane yönetiminin bu konuda başarılı olduğu görülmektedir. 

-11.) ‘‘Hastane yönetiminin iş yerine ait sorunlarla ilgilenme durumlarına’’ ilişkin önermelere % 61,5 ’i  ‘’ Evet, bazen’'  yanıtını vererek hastane yöneticilerinin iş yeri ile ilgili sorunlarla ilgilendiği ancak bu ilginin sürekli olması gerektiğini belirtmişlerdir. %22 si ‘’Hayır’'  yanıtını vererek sorunlarını hastane yöneticilerinin iş yeri ile ilgili sorunlarla ilgilenmediğini belirtmişlerdir. Çalışanların %16,5 ‘i ‘‘Evet, her zaman.’'  yanıtını vererek hastane yöneticilerine iş yeri ile ilgili sorunlarla ilgilendiğini ve bu durumdan memnun olduklarını belirtmişlerdir. Hastane yönetimi hastanenin sorunlarıyla ilgilenmekte olduğu bunun için çaba sarf ettiği görülmekte olup yine de sorunlarla ilgilenme konusunda performansın artması gerektiği ve böylece çalışan memnuniyetinin daha da artacağı düşünülmektedir.

-12.) ‘‘Hastane idaresi tarafından çalışanı ödüllendirme (teşekkür yazıları, ek ödeme ilave puanı, vb.) mekanizmasının işletilme durumuna’’ ilişkin önermelere %65,1’i  ‘’ Hayır’'  yanıtını vererek hastane idaresinin ödüllendirme konusunda bir çalışmasının olmadığını belirtmişlerdir. %33 ü ‘’Evet Kısmen’'  yanıtını vererek hastane idaresinin ödüllendirme sistemini işlettiğini ancak bu uygulamanın yetersiz kaldığını belirtmişlerdir. Hastane yönetiminin araştırma sonucunda en yetersiz olduğu konulardan biri de ödüllendirme olduğu görülmektedir. Çalışanların motive edilmesi konusunda ödüllendirme sisteminin çalıştırılması çalışan memnuniyetini artıracağı düşünülmektedir.

-13.) ‘‘Çalıştıkları kurumdan ayrılmayı düşünme durumlarına’’ ilişkin önermelere %45,9 u  ‘’ Evet, bazen’'  yanıtını vererek kurumdan ayrılmayı düşündüklerini ancak bu düşüncelerinin her zaman olmadığını belirtmişlerdir. %27,5 i ‘’Evet, sık sık’'  yanıtını vererek kurumdan ayrılmayı sürekli düşündüklerini belirtmişlerdir. Çalışanların %26,6 sı ise  ‘‘Hayır.’'  yanıtını vererek kurumdan ayrılmayı düşünmediklerini kurumdan bulunmaktan mutlu olduklarını belirtmişlerdir.

(HABER-ERCAN DEMİR)

“BEÜ Tıp Fakültesi çalışanları memnun” SON DAKİKA son dakika zonguldak haberleri
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
KARŞI KARŞIYA 18 EKİM 2017
KARŞI KARŞIYA 18 EKİM 2017
ANA HABER 18 EKİM 2017
ANA HABER 18 EKİM 2017