“1982 ANAYASASI ARTIK YAMA TUTMUYOR”

“1982 ANAYASASI ARTIK YAMA TUTMUYOR”
Bu içerik 644 kez okundu.

Zonguldak’ta düzenlenen “Yeni Anayasa ve Çalışma Hayatı” ile ilgili konferansta yeni anayasanın gerekliliği anlatıldı.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı’nın (ÇASGEM) tarafından “Yeni Anayasa ve Çalışma Hayatı” ile ilgili konferans düzenlendi.

İşkur toplantı salonunda düzenlene konferansa, Zonguldak’ta bulunan işçi ve memur sendika temsilciler, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri ile üniversite öğrencileri katıldı.

Konferansa ayrıca ÇASGEM Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan, ÇSG Eğitim Uzmanı Mehmet Altunbaş da katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını İşkur İl Müdürü Gönül Demirsu yaptı.

Demirsu yaptığı açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ÇASGEM Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığının 11 ilde gerçekleştirmek üzere düzenlediği,  Ülkemizin mevcut gündemi ve öncelikleri doğrultusunda tarafların bilgilendirilmesi ve sosyal tarafların sürece katılımlarının sağlanması amacıyla “Yeni Anayasa ve Çalışma Hayatı” ile ilgili düzenlenen konferansa hoşgeldiniz diyor, Bakanlığım, Genel Müdürlüğüm ve kurumum adına saygılar sunuyorum.

Çalışma hayatında sorun olarak görülen konuların hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde istihdam politikaları, kayıt dışılık, sosyal güvenlik, gibi makro düzeyde pek çok alanla ilintisi vardır.

Bu nedenle sosyal tarafların bilgilendirilmesi, bilinç artırma ve duyarlılık oluşturulması hem ihtiyaç olarak hem de zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bilindiği üzere çalışma hayatı sorunlarının çözümü ve çalışma barışının sağlanması görevi devlet adına Bakanlığımızındır. Bununla ilgili çalışma hayatında yaşanan yeni gelişmelere paralel olarak Bakanlığımızca, geçmiş yıl istatistiki verileri, ulusal politikalar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak çalışma hayatının riskleri ve öncelikleri kriterlerine göre çalışmalar yürütülmektedir. Bu anlamda; çalışma hayatının zor olduğu, 50 artı işyerinin çok az bulunduğu,  bünyesinde barındırdığı maden işletmeleri ile Türkiye’nin yıllarca ekonomik açıdan kalkınmasına destekte bulunan  sahip olduğu özellikler sayesinde tarih boyunca insanlığın gözbebeği olan  Karadeniz bölgesinin kara elması Zonguldak’ımızda böylesi bir konferansı düzenleyen Bakanlığımız ÇASGEM Eğitim ve Araştırma Merkezine  ve teşrifleri ile bizleri onurlandıran Sayın Genel Müdürüme ve siz katılımcılara teşekkür ediyor, konferansın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

ZENGİN: 5 GENERAL TARAFINDAN YAPILAN 1982 ANAYASASI ARTIK DİKİŞ TUTMUYOR

Konferansta konuşmacı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Müşaviri Ahmet Bensiz ve Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin tarafından katımcılara yeni anayasanın niçin gerektiği konusunda bilgiler sunuldu.

Aynı zamanda konferansın moderatörü olarak görev yapan Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin 34 yıl önce 5 tane general tarafından yapılan 1982 anayasanın artık dikiş ve yama tutmadığını söyledi.,yeni anayasaya Türkiye’ni ihtuiyacı olduğunu  verniği örneklerle katılımcılara sunan Tarkan zengin, konuya siyaset üstü bakılması gerektiğini ifade etti.

Mevcut 1982 anayasasının kaportası yenilenen ancak motoru eski olan bir araca benzeten Tarkan Zengin, “f982 anayasasında sendikaların hakları gasp edildi. Yasakçı ve vesayetçi zihniyet vatandaşın üzerine çöreklendi. Artık yeni Türkiye’de önümüzün açılması için yeni bir anayasaya ihtiyacı var ve bu kaçınılmaz bir gerçektir. 2007 yılında Cumhurbaşkanı halk tarafından Cumhurbaşkanı seçilerek ülkemizde fiilen başkanlık sitemi başlamıştır. Şu anda yapılan ise bunun hukuken yapılacak olmasıdır” dedi.

BENSİZ: SİVİL ANAYASAYA İLK KEZ BU KADAR YAKINIZ. BU ELBİSE BU BEDENE DAR GELİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Müşaviri Ahmet Bensiz’de konuşmasında anayasa tarihinden örnekler verdi.

Bensiz ilk anayasanın Medine vesikası olduğunu belirterek, “Dünyada ilk anayasa Madagaskar olarak bilinir ama ilk anayasa Sevgili peygamber efendimizin yuhudilerle anlaşması olan Medine vesikasıdır. Madagaskar değildir. Ülkemizin ilk anayasası ile 1921 anayasasıd4r ve ikili sistemdin. 1924 anayasa sı ise daha sert hükümleri içerir. Ardından 1961 ve 1982 anayasaları oldu. Bunları ortak özelliği ihtilal sonrasında yapılan anayasalardır. Vesayetçi hükümleri içerir. Ardından 28 Şubat, 15 Temmuz darbe girişimi vesayetin bir ürünüdür.

Şu anki parlamenter sistemde iki başlılık vardır. Başkanlık sistemi ile birlikte iki başlılık ortadan kaldırılacak” dedi. Bensiz yeni anayasada ki değişiklikleri şu şekilde anlattı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ NELER GETİRİYOR?

1-Anayasa'nın 9. maddesinde yer alan mahkemelerin tarafsızlığı kısmına "bağımsız" ibaresi de ekleniyor.

2-Milletvekili sayısı 600'e çıkıyor.

3-Seçilme yaşı 18'e düşüyor.

4-Cumhurbaşkanı seçimleri ile TBMM seçimleri aynı günde ve 5 yılda bir yapılacak.

5-Yedek milletvekilliği sistemi getiriliyor.

6-TBMM belli bir konuda Meclis araştırması ve genel görüşme yapabilecek; milletvekilleri yazılı soru sorabilecek.

7-Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek olanlar: Siyasi parti grupları,

En son yapılan genel seçimlerde toplam %5 oyu tek basma veya birlikte almış siyasi partiler Yüz bin seçmen

8-Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ile bakanları atamaya yetkili kişi olarak yürütmenin başı olacak.

9-Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelikler çıkarabilecek.

10-Cumhurbaşkanı hakkında suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verilebilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde her siyasi parti komisyona gücü oranında verebileceği üye sayısının 3 katı kadar aday gösterir. Bu adaylar ad çekmek suretiyle 15 kişilik bir Komisyon'u oluşturacaklar. Komisyon araştırmasını yaptıktan sonra rapor Genel Kurul'a sunulacak. Genel Kurul, 3'te 2 çoğunlukla Cumhurbaşkanı'nın Yüce Divan'a şevkini isteyebilir.

11-Cumhurbaşkanı bir veya birden fazla Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayabilir. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı vekâlet eder. 45 gün içinde de yeniden seçim yapılır. Yeni seçilen Cumhurbaşkanı önceki Cumhurbaşkanı'nın kalan görev süresini dolduracak ve bu süre bir dönemden sayılmayacak. Genel seçime 1 yıl veya daha az kalmışsa TBMM seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yapılacak.

12-Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Komisyon seçimi Cumhurbaşkanı hakkında suç işlemesi iddiasıyla kurulacak Komisyon'la aynı usulde olacak. Rapor Genel Kurul'a sunulduktan sonra Genel Kurul, 3'te 2 çoğunlukla bakanların Yüce Divan'a şevkini isteyebilir.

13-TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilebilir. Bu durumda, TBMM ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte yapılır. Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde de yine seçimler birlikte yapılır.

14-Cumhurbaşkanı'nm ikinci döneminde TBMM'nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Cumhurbaşkanı seçimlerde tekrar aday olabilecek.

15-Olağanüstü hâli Cumhurbaşkanı ilan edebilecek. Bu süre 6 ayı geçemeyecek. OHAL ilan edildiği gün Resmi Gazete'de yayınlanıp Meclis'in onayına sunulacak. TBMM tatilde ise toplantıya çağrılabilecek. Cumhurbaşkanının talebiyle Meclis, 4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilecek. OHAL'de Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda kararname çıkarabilecek. Bu kararnameler Resmi Gazete'de yayınlanıp Meclis'e sunulacak. Meclis bir ay içinde görüşüp onaylamak zorunda. Eğer bu süre içinde görüşülüp onaylanmazsa kararnameler kendiliğinden yürürlükten kalkacak.

16-Üst düzey kamu görevlilerinin atanmalarına ilişkin esaslar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenebilecek.

17-Merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının; kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenecek.

18-Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Sadece savaş dönemlerinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla ilgili askeri mahkemeler kurulacak.

19-HSYK, Hâkimler ve Savcılar Kurulu adını alıyor. 12 üyeden oluşup, iki daire halinde çalışacak. 1 üyesi Adalet Bakanı olacak. 5 üye Cumhurbaşkanı, 3 üye Yargıtay üyeleri, 1 üye Danıştay üyeleri tarafından atanacak. 2 üye de TBMM tarafından atanacak. TBMM tarafından seçilecek üye için ilk turda 3'te 2 çoğunluk aranıyor. Seçilemezse, ikinci turda 5'te 3 çoğunluk aranıyor. Bu turda da seçilememesi durumunda kura sistemiyle seçim yapılacak. Üyeler 4 yıllığına seçilecek. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilecek.

20-Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini TBMM'ye mali yılbaşından en az 75 gün önce gönderecek. Bütçe teklifi, Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Komisyonun kabul edeceği metin Genel Kurul'da görüşülüp mali yılbaşına kadar karara bağlanacak. Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak yürürlüğe konacak.

21-Anayasa'da yer alan "Başbakan" ibareleri "Cumhurbaşkanı Yardımcıları" şeklinde değiştiriliyor.

22-Kanun hükmünde kararname kalkıyor yerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi geliyor.

23-Daha evvel Cumhurbaşkanı'nın geri gönderdiği kanunlar aynı şekilde kabul edilirse Resmi Gazete'de yayınlanıyordu. Bundan böyle geri gönderilen kanunlar ancak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kabul edilirse Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girebilecek.

24- Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) yetki alanına "idari soruşturma" da ekleniyor. Silahlı Kuvvetler daha evvel DDK'nm yetki alanında değilken, yetki alanına dâhil ediliyor. DDK'nm işleyişi, özlük işleri kanunla düzenleniyordu. Bundan böyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenecek.

 25-Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 17'den 15'e düşürülüyor. Askeri Yargıtay ile

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri arasından atanan Anayasa Mahkemesi

üyeleri koltukları boşalıyor. Çünkü bu mahkemeler kaldırılıyor. 26-Geçici madde ile TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir arada 3 Kasım

2019'da yapılacak. Meclis'in seçim kararı alması halinde 27. Dönem Milletvekili

seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir arada yapılacak. 27-Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 ay içinde Meclis bu

değişikliklerin gerektirdiği İçtüzük ve kanuni düzenlemeleri yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleneceği belirtilen değişiklikler de,

Cumhurbaşkanı tarafından aynı süre içinde yapılacak. 28-Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleri, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en

geç 30 gün içinde seçilecekler. 29-Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden Anayasa Mahkemesi

üyeliğine seçilenlerin üyelikleri herhangi bir sebeple görevleri sona erene kadar

devam edecek. 30-Askeri Yargıtay ve Askeri İdare Mahkemesi kaldırıldı. Bu mahkemelerde görev

alanlar, en geç iki ay içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından adli veya

idari yargıda hâkim veya savcı olarak atanabilecekler. Ya da Milli Savunma

Bakanlığınca hukuk müşaviri veya muvazzaf subay olarak atanacaklar. 31-Kanun yürürlüğe girdiğinde yürürlükte bulunan KHK'lar, tüzükler, Başbakanlık

ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile düzenleyici işlemler

yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecekler. 32-Kanunlar ve diğer mevzuat ile Başbakanlık ve Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler,

ilgili mevzuatta değişiklik yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı tarafından

kullanılacak. 33-Seçimlere ilişkin kanuni değişikliklerin bir yıl içinde yapılacak seçimlerde

uygulanmayacağı hükmü ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde

uygulanmayacak. 34-Bu değişiklikler 2019'daki TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde

uygulanacaklar. Bunun tek istisnası, Cumhurbaşkanı'nın parti üyeliği olacak.

Kanunun yürürlüğe girmesi ile beraber Cumhurbaşkanı parti üyesi olabilecek. 35-Cumhurbaşkanı'nın tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şura'nın tüm

kararları yargı denetimine tabi tutuluyor. 36-Gensoru kaldırılıyor. 37-Meclis Soruşturması kaldırılıyor.

38-Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ni düzenleyen hüküm kaldırılıyor. 39-Bakanlar Kurulu kaldırılıyor. 40-Hükümetin güvenoyu alma usulü kaldırılıyor.

Konuşmacılar daha sonra katılımcıların sorularını cevaplandırdılar.

İşkur İl Müdürü Gönül Demirsu, konferans bitiminde Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Müşaviri Ahmet Bensiz, Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, ÇASGEM Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan ve

ÇSG Eğitim Uzmanı Mehmet Altunbaş’a madenci heykeli ve Devrek bastonu takdim etti.

(HABER-ERCAN DEMİR)

zonguldak haberleri konferans haber son dakika haberi
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
GÜNE BAŞLARKEN 18 EKİM 2017
GÜNE BAŞLARKEN 18 EKİM 2017
ANA HABER 17 EKİM 2017
ANA HABER 17 EKİM 2017