EĞİTİM SORUNLU BAŞLADI

EĞİTİM SORUNLU BAŞLADI
Bu içerik 1888 kez okundu.

Eğitim Bir Sen Zonguldak Şube Başkanı Sadettin Dede, yeni başlayan 2015/2016 eğitim öğretim yılını değerlendirdi.

Eğitim Bir Sen Zonguldak Şube Başkanı Sadettin Dede,2015/2016 eğitim öğretim yılını değerlendirerek, “2016/2017 Eğitim Öğretim Yılı ilimizde 635'in üzerinde kurumda, 4500 civarında derslikte, 6500 civarında öğretmenle ve 100 binin üzerinde bir öğrenci potansiyeliyle eğitim öğretime başlamıştır. İlkokul ve ortaokullarda derslik başına 24 öğrenci, genel orta öğretimde ortalama 21, mesleki ve teknik öğretimde ortalama 32 öğrenci düşmektedir” dedi.

Merkezde Sağlık Meslek Lisesi ve özel eğitim liselerinin bina ihtiyacı, Devrek'te İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu ihtiyacı, Çaycuma'da İmam Hatip Ortaokulu gibi bina ihtiyaçlarının devam etmekte olduğunu belirten Sadettin Dede, ayrıca okullarda ciddi derecede hizmetli ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Bu yıl okullarımızda ciddi oranda hizmetli ihtiyacı olacaktır. Zira geçen yıl bu ihtiyaç önemli oranda İŞKUR üzerinden giderilmişken bu yıl çok az sayıda. İŞKUR geçen yıl bu rakam 1100 civarında idi. Bu yıl 261 hizmetli personel alacağından ihtiyaç karşılanamayacaktır. Bu çözüm bekleyen önemli bir sorundur” diye konuştu.

Dede ayrıca şu anda imtihana bağlı müdür yardımcılığı atamaları bitirilmiş olmasına rağmen il genelinde hala 200 civarında açık mevcut olduğunu ve bunların içerisinde dört yılını doldurup görev süreleri uzatılmayanlar da mevcut olduğunu belirterek bu meseleye acilen çözüm bulunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Sadettin Dede, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

OKUL VE DERSLİK İHTİYACI BAKIMINDAN DURUM DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE İLİMİZDE OKUL VE DERSLİK İHTİYACI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TAMAMLANMIŞTIR

“Yeni eğitim öğretim dönemi hayırlara vesile olsun. 2015/2016 eğitim öğretim yılının sonunda ve yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken ilimizdeki eğitim öğretim ortamlarının durumunu tespit etmeye yönelik çalışmalarımızı basınımızla paylaşarak Zonguldak kamuoyunu bilgilendirdik. Bu çerçevede ilimizde devam eden sorunları şu şekilde özetlemek mümkündür.

2016/2017 Eğitim Öğretim Yılı ilimizde 635'in üzerinde kurumda, 4500 civarında derslikte, 6500 civarında öğretmenle ve 100 binin üzerinde bir öğrenci potansiyeliyle eğitim öğretime başladı.

İlkokul ve ortaokullarda derslik başına 24 öğrenci, genel orta öğretimde ortalama 21, mesleki ve teknik öğretimde ortalama 32 öğrenci düşmektedir.

Okul ve derslik ihtiyacı bakımından durum değerlendirildiğinde ilimizde okul ve derslik ihtiyacı önemli ölçüde tamamlanmıştır.

Merkezde Sağlık Meslek Lisesi ve özel eğitim liselerinin bina ihtiyacı, Devrek'te İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu ihtiyacı, Çaycuma'da İmam Hatip Ortaokulu gibi bina ihtiyaçlarımız devam etmektedir.

İŞKUR GEÇEN SENE 110 BU SENE İSE 261 HİZMETİ ALIYOR, HİZMETLİ PERSONEL AÇIĞI OLUŞACAK

İlimizde özellikle FETÖ ile bağlantılarından dolayı ihraç edilenlerle birlikte hala öğretmen açıklarımız devam etmektedir.

Bu yıl okullarımızda ciddi oranda hizmetli ihtiyacı olacaktır. Zira geçen yıl bu ihtiyaç önemli oranda İŞKUR üzerinden giderilmişken bu yıl çok az sayıda (bu yıl alınacak261, geçen yıl bu rakam 1100 civarında idi. eleman alınacağından dolayı ihtiyaç karşılanamayacaktır. Bu çözüm bekleyen önemli bir sorundur.

Okullarımız şu an itibariyle büyük ölçüde eğitim öğretime hazır. Şüphesiz ki burada özellikle okul müdürlerimizi tebrik etmemiz gerekiyor çünkü bir çoğu yıllık izin bile kullanmadan tüm imkanlarını seferber ederek kurumlarını eğitim öğretime hazır hale getirdiler. Hepsine cani gönülden teşekkür ediyoruz.

200 MÜDÜR YARDIMCISI AÇIĞI BULUNUYOR VE ACİLEN ÇÖZÜLMESİ ŞART..

Bir diğer önemli sorunumuz ise diğer illerimizde çok sorun olmayan fakat bizim ilimizde birkaç yıldır ne hikmete mebni ise bir türlü çözülemeyen müdür yardımcılığı meselesidir. Şu anda imtihana bağlı müdür yardımcılığı atamaları bitirilmiş olmasına rağmen il genelinde hala 200 civarında açık mevcuttur. Bunların içerisinde dört yılını doldurup görev süreleri uzatılmayanlar da mevcuttur. Bu meseleye de acilen çözüm üretilmelidir. Her şeye rağmen yeni bir eğitim öğretim yılına daha başlıyoruz. Yeni dönem ülkemize milletimize, ilimize, eğitim camiamıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun.

EĞİTİME BAKIŞ 2016 İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU..

Eğitime Bakış 2016 İzleme ve Değerlendirme Raporu hakkında da bilgi veren Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Sadettin Dede, şunları söyledi:

2016/2017 Eğitim Öğretim Yılına 18 Milyonun üzerinde bir öğrenci potansiyeliyle başlamış bulunmaktayız. Ülkemiz genelinde eğitim öğretim alanında, özellikle yaşadığımız son olaylardan sonra bir çok sorunumuzun olduğu muhakkak.

Eğitim Bir-Sen olarak sorumlu sendikacılık gereği ülkemizdeki eğitim sorunlarının çözümüne katkı sunması amacıyla “Eğitime Bakış 2016 İzleme ve Değerlendirme Raporu” adı altında önemli bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışma kitap haline getirilip Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlükleri ve Sendikamız şubelerine gönderilerek eğitim camiasıyla paylaşılmıştır. Raporla ilgili Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın Bey’in raporun takdim bölümünde ifade ettiği görüşleri aynen paylaşıyorum

“Eğitim, diğer sosyal kurumlarla doğrudan etkileşim halinde olduğu için, yüzyıllardır toplumların en önemli ve en vazgeçilmez sosyal kurumları arasında olagelmiştir. Toplumun diğer sosyal kurumları ile barışık, toplumsal taleplere cevap üretebilen, sosyal ve ekonomik alanda yaşanan değişimlere ayak uydurabilen, kapsayıcı ve eşitlikçi eğitim sistemleri, toplumların yükselmesinde ve müreffeh hale gelmesinde etkin rol almışlardır. Bu durumun aksine, diğer sosyal kurumlarla kavgalı, antidemokratik uygulamalarla toplumun demokratik taleplerine karşı kapalı, toplumsal değişimlere ayak uyduramayan, statükocu, farklılıkları dışlayan, eşitsizlik üzerine kurulu eğitim sistemleri ise toplumların çözülmesi ve çökmesine ön ayak olmuşlardır.

Sosyal hayatta ve toplumsal kalkınmada bu denli önemli rolü olmasına karşın; eğitim, sonuçları kısa vadede alınamayan, uzun vadeye yayılmış bir yol haritasının takibini zorunlu kılan bir alandır. Bundan dolayı, eğitim alanında yaşanan değişimlerin ve gelişmelerin, güncel verilere dayalı olarak kararlı bir şekilde izlenmesi günü- müzde oldukça önem kazanmıştır. Birçok ülkede, eğitim alanında ortaya koyulan hedeflere ne denli ulaşıldığını izlemek ve bu alanda yaşanan gelişmeleri görmek için çeşitli kurum ve kuruluşlara kanunla izleme ve raporlama yetkisi verilmiştir. Yine OECD ve UNESCO gibi çeşitli uluslararası kuruluşlar, eğitim alanında yaşanan gelişmeleri yayınladıkları kapsamlı raporlarla izlemeye ve ortaya koymaya çalışmaktadır. Türkiye’nin en büyük eğitim sendikası olarak, Türkiye’nin en stratejik ve en hassas meselesinin eğitim olduğuna inanıyoruz. Demokratikleşme yolunda kararlı adımlarla ilerleyen, hem ekonomik hem de siyasal alanda küresel bir aktör olma hedefleri ile hareket eden Türkiye’nin eğitime daha fazla önem vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Aslında, son on yılda eğitim sistemimizde yaşanan gelişmeler, nesnel bir şekilde incelendiğinde; okullaşma oranlarının yükselmesi, okulların fizikî ve teknolojik kapasitesinin gelişmesi, öğretmen açığının her geçen gün azalması ve GSYH’den eğitime ayrılan kaynağın katlanarak artması hususlarında ciddi iyileş- melerin gerçekleştiğini görmek mümkündür. Ayrıca, eğitim sistemimizin toplumsal taleplere karşı duyarlılığı her geçen gün daha da artmaktadır. Diğer taraftan, eğitimin niteliğine ilişkin kaygılar halen mevcudiyeti korumaktadır ve eğitim sisteminin neredeyse bütün paydaşları tarafından ısrarla dile getirilmektedir. Dolayısıyla, bu aşamadan sonra ülke olarak odaklanmamız gereken alan, eğitimin içeriğini zenginleştirmek ve niteliğini artırmak olmalıdır. Geliştirilecek eğitim politikalarının ve izlenecek yolların bu amaca yönelik olması gerekmektedir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, Türkiye’de eğitimin kalitesini artırmak için bize düşen en önemli görevlerden başlıcalarının, öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltmek, eğitim çalışanlarının sesi olmak ve daha da önemlisi eğitimin mevcut durumu sivil bir gözle izleyip değerlendirmek olduğunu düşünüyoruz. Buradan hareketle, eğitimde kalite arayışının önemli bir parçası olarak, izlenen eğitim politikaları ve eğitim pratiklerinde gün be gün yaşanan tüm gelişmelerin, kapsamlı bir biçimde, şeffaflık ve hesap verebilirliğe dayalı bir etkileşimle kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu amaçla hazırladığımız bu kapsamlı eğitim raporuyla, ülkemizin eğitim politikaları üzerine düşünmeyi, mevcut ve potansiyel sorun alanlarını tanımlamayı, eğitimin önemi hakkında toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmayı, Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim hizmetinden faydalanan vatandaşlar arasında işbirliği sağlamayı, siyasi 14 Eğitime Bakış 2016 karar alıcıları doğru yönlendirmeyi ve kamunun sunduğu eğitim hizmetinin verimliliğini gözlemleyip eleştirel bir akılla değerlendirmeye tabi tutmayı hedefliyoruz.

Tarafsız ve yapıcı bir yaklaşımla kaleme alınan bu rapor, bundan sonra düzenli olarak yayınlamayı planladığımız eğitim izleme raporlarımızın ilkini oluşturmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da eğitimde izleme ve değerlendirmeyi sistematik hale getirmek, yarına ışık tutmak amacıyla eğitime dair tüm verileri düzenli olarak analize tabi tutmaya devam edeceğiz. Bu sayede sendikamız, Türkiye’de eğitimin mevcut durumunu ve küresel görünümünü, sürekli ve istikrarlı bir disiplinle mercek altına almış olacaktır.

 Bu çerçevede hazırlanan raporun hazırlanmasında emeği geçen ve bu süreçte değerli zamanlarını bizimle paylaşan herkese teşekkür ediyor, raporun tüm ülkemize ve eğitim paydaşlarına faydalı olmasını temenni ediyorum.”

Hazırlanmış olan bu rapor, eğitim sistemimizin mevcut halinin diğer ülkelerle de kıyaslanarak, karar vericilerin de elinde kaynak olabilecek şekilde bir fotoğrafı önümüze koyuyor. Raporda ki konu başlıklarını şu şekilde özetlemek mümkün.

a-eğitime  erişim ve katılım 

a1 okullaşma oranları

a2 cinsiyet oranları

a3 eğitim yükü ve nüfus baskısı

a4 öğrenci sayıları

a5 meslek liseleri

a6 özel öğretim

a7 açık öğretim

a8 özel eğıtım

b-eğitimin çıktıları

b1 nüfusun tahsil düzeyi

b2 öğrencilerin uluslararası pisa araştırması (2012) performansı

b3 eğitim ve işgücü piyasası

b4 eğitim ve ekonomik kazanç

c-eğitim öğretim ortamları

c1 şube ve derslik sayıları

c2 ortalama sınıf mevcutları

c3 öğrenci-öğretmen oranı

c4 ikili eğitim

c5 taşımalı eğitim

c6 okulların eğitim kaynakları

d-öğretmenler

d1 öğretmenlerin sayısı ve cinsiyet ile yaş profili

d2 öğretmenlerin tecrübeye göre dağılımı

d3 atama ve yer değiştirmelere bağlı gelişen öğretmen sirkülasyonu

d4 öğretmen maaşları ve çalışma koşulları

d5 öğretmen arz ve talebi

e-öğrencilerin kararlılığı (istikrarı)

e1 öğrenci devamsızlığı

e2 ortaöğretimde sınıf tekrarı

e3 ortaöğretimde mezuniyet

e4 ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş oranları

f-finansman

f1 eğitime ayrılan bütçe

f2 öğrenci başına yapılan harcama

f3 ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe dağılımı

f4 eğitim ve öğretim desteği (2014-2015)

f5 şartlı eğitim yardımı

g-güncel politikalar ve güncel sorunlar

g1 sözleşmeli öğretmenlik uygulaması

 g2 aday öğretmenlik ve aday öğretmen yetiştirme süreci

 g3 özel okul öğrencilerine eğitim-öğretim desteği

 g4 temel liselere dönüşüm

 g5 temel eğitimden orta öğretime geçiş

 g6 ulusal öğretmen strateji belgesi

 g7 yönetici görevlendirme

 g8 müfredat

 g9 Suriyeli öğrencilerin eğitimi

 g10 terör ve eğitim

 g11 cinsel istismar ve tacız vakaları

Yukarıdaki başlıklar altında Türk Eğitim Sisteminin diğer uluslar arası ülkelerle kıyaslanmış verileri ve ülkemizde bölgeler arasında, iller arasında kıyaslanmış verileri bulmanız mümkün.

Görüldüğü gibi Eğitim Bir-Sen sadece eğitimcilerin özlük hakları ile ilgili çalışmalar yapmıyor, bunun yanında üslendiği misyon gereği ülkemizde eğitim öğretimin kalitesi, eğitim öğretim ortamları, uluslar arası boyutta eğitim öğretim sendikalarıyla işbirliği, demokratikleşme, sivilleşme ve özgürleşme gibi konularda öncü sendika olmaya, ülkesi ve milleti için çalışmaya devam ediyor”

(HABER-ERCAN DEMİR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zonguldak haberleri sadettin dede eğitim bir sen okul
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
HAYATA DAİR 17 KASIM
HAYATA DAİR 17 KASIM
ANA HABER 17 KASIM 2017
ANA HABER 17 KASIM 2017