Protokol İmzalandı...

Protokol İmzalandı...
Bu içerik 835 kez okundu.

Protokol imzalandı

ZESOB ile İŞ-KUR arasında Uygulamalı Girişimcilik Eğitim programları protokolü imzalandı.

 

ZESOB ile İŞ KUR arasında Uygulamalı Girişimcilik eğitim programları protokolü imzalandı.

Protokol Hakkında Bilgi veren Gönül Demirsu girişimciliği arttırmaya hedefleyen bu protokol kapsamında 625 kişiye eğitim vereceklerini söyleyerek şunları ifade etti.

“Girişimcilik eğitim programları, istihdamın korunması, artırılması ve işsizliğin azaltılması hedefleri çerçevesinde girişimciliğin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, ekonomide yeni işlerin yaratılması ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması ve bunların geliştirilmesi amacıyla düzenlenmektedir.

Program İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında imzalanan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (UGE) İşbirliği Protokolü ve aktif işgücü hizmetleri genelgesine göre yürütülmektedir. Program sonunda katılım belgesi alanlar, KOSGEB Yeni Girişimci Desteği'ne başvurabilecektir. Ayrıca programın uygulanma esasları, destek usul ve esasları ile diğer ilgili bilgi ve belgeler hakkında KOSGEB'in internet sayfasından bilgi edinilebilecektir.

Kurumumuza kayıtlı olup, girişimcilik eğitim programından yararlanmak isteyen kişiler değerlendirme süreçlerinden geçecek, yeterli sayıya (10-25 kişi) ulaşması halinde program düzenlenebilecektir.

Program kapsamında Kurumumuzca, girişimcilik eğitimi almış kişilere, iş kurma ve geliştirme konularında danışmanlık ve mentorluk hizmeti ile birlikte fınansal destek olanaklarına erişim imkânlarını kolaylaştırıcı hizmetler verilebilecek. Bu hizmetlerle, program sonunda eğitime katılan girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine ilişkin iş planını hazırlama ve bu planı uygulamaya yönelik gerekli bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenmektedir.

Girişimcilik programı;

-Üniversiteler,

-14/6/1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları,

-Eğitim için asgari standartlara sahip mekânı olan meslek birlikleri ve odaları ile düzenlenebilir.

Bununla birlikte, kamu kurum/kuruluşları ve kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartıyla dernek ve vakıflar ile işbirliği kapsamında da program düzenlenebilir.

Program kapsamındaki eğitimlerin, günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuziki en fazla kırk saat olması zorunludur. Yarım günlük tatiller dahil olmak üzere milli, dini bayramlar ile resmi tatil olan günlerde eğitim yapılamaz ve bu süreler toplam eğitim gününe dahil edilemez. Eğitim verilemeyen bu süreler eğitim sonrasına eklenir. Eğitimlerin mesai saatleri içerisinde yapılması esastır. Ancak il müdürlüğümüzce uygun görüldüğü takdirde, denetim imkânları da göz önünde bulundurularak bu maddeye aykırı olmamak kaydıyla, mesai saatleri ve günleri dışında da eğitim düzenlenebilir. Programlar tatil günleri ve Genel Müdürlükçe modüllerin uygulanması hakkında belirlenecek koşullar saklı olmak üzere kesintisiz olarak yapılır.Girişimcilik eğitim programları, ilgili kurum/kuruluşlar ile İşkur arasında imzalanan protokoller çerçevesinde belirlenen eğitim içeriğini kapsamalıdır. Kurum ile KOSGEB arasında imzalanan Protokol kapsamında verilmesi gereken eğitim, Temel Seviye Girişimcilik Eğitimi olarak KOSGEB mevzuatında belirtilen ana modüller (32 saat) ile gerek duyulduğunda İŞKUR mevzuatında yer verilen destek modüllerinden oluşur. Atölye çalışmaları kapsamında eğitim mekanı dışında yapılan saha incelemeleri/ araştırmaları eğitim süresine dahil edilmez. Bu süreler için katılımcılara ve yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmaz.

Eğitimlerde; örnek olay, egzersiz vb. uygulamalı ve interaktif teknikler kullanılacaktır. Atölye çalışmalarında, katılımcıların gerçekleştirdiği inceleme/araştırma çalışmaları eğitmenin sunacağı diğer örneklerle birlikte değerlendirilir. Eğitimlerde başarılı girişimcilerin başarı hikâyelerine yer verilebilir. Girişimcilik eğitim programına katılabileceklerin; Kurumumuza kayıtlı, on sekiz yaşını tamamlamış ve bu program kapsamında aynı seviye eğitimi daha önce tamamlamamış olması gereklidir.

Bu kapsamda, Kuruma kayıtlı olanlardan özellikle işletmesini geliştirmek isteyenler için de girişimcilik eğitimleri verilebilecektir. Bu anlamda kurslardan ve işbaşı eğitim programından farklı olarak girişimcilik eğitim programlarına katılmak için işsiz olma şartı bulunmamaktadır. İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler. Ancak, katılımcı adaylarına Kurumun düzenlediği kurs/programlara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmalıdır. Programlardan yararlanacakların iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanması gereklidir. Girişimcilik eğitim seviyelerinin özelliğine uygun nitelikleri taşıyan Kuruma kayıtlılar arasından, tarafsızlık ve fırsat eşitliği ilkesine riayet edilerek asil ve asil katılımcı sayısının dörtte biri oranında yedek katılımcı seçilir. Bu işlem; yüklenici, Kurum personeli ve protokol tarafı kurumun yetkilileri tarafından belirlenir. Asil katılımcıların yerine tamamlanacak yedek katılımcının kalmaması halinde; katılımcı ilanına çıkılacak ve günlük başvurular da programa yönlendirilebilecektir. Ancak her halde yeni liste için de aynı seçme işlemleri tekrar edecektir.

Girişimcilik eğitim programına katılacakların mutlaka iş ve meslek danışmanlığı hizmetinden faydalanmış olması gerekmektedir. İş ve meslek danışmanları tarafından katılımcı belirlenmesi kapsamında kişinin programa katılma şartlarını taşıyıp taşımadığına bakılacaktır.

Katılımcı adaylarına yapılacak iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında; danışandan iş fikrinin olup olmadığı, işletmesini bir yıl içerisinde kurup kurmayacağı, ne kadar sermayeli bir işletme kurmayı planladığı, daha önce işletme kurma girişimi veya kurulmuş işletmesinin olup olmadığı sorulacak.

Ayrıca, işletme ortağı olacak ise ortağı olmayı düşündüğü işletme ile görüşüp görüşmediği gibi sorular ile adayın girişimcilik eğitimine katılma noktasındaki istekliliğini tespit etmeye

yönelik olarak Girişimcilik Eğitim Programı Başvuru Değerlendirme Kriterleri Formu doldurulacaktır. Bunun yanı sıra, KOSGEB'in internet sitesinden edinilebilecek Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (UGE) Girişimcilik Testi de kullanılabilir. Ancak, katılımcı adaylarının programa uygunluğunun tespiti esnasında yapılan görüşmelerde doğrudan iş fikrinin detaylarıyla açıklanması istenmeyecektir.

Program kapsamında sınıf mevcudu 10 kişiden az, 25 kişiden fazla olamaz, birden fazla sınıfta eğitim düzenlenmesi durumunda programa katılanların imkânlar ölçüsünde yaş, eğitim seviyesi vb. özelliklerinin birbirine yakın olmasına dikkat edilecektir. Girişimcilik Eğitim Programı devam çizelgesi ile UGE Katılma Belgesi Almaya Hak Kazanan Katılımcı Listesi, UGE Katılım Belgeleri ve UGE Sonuç Raporu, programın tamamlandığı tarihten sonraki en geç beş iş günü içinde, il müdürlüğümüzce KOSGEB Müdürlüğüne gönderilir. KOSGEB Müdürlüğü; onaylanan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvuru Formunda belirtilen temel eğitim içeriğinin tamamının gerçekleştirilmiş ve her bir katılımcının temel eğitim süresinin en az yüzde doksanına katılmış olduğunu kontrol ederek katılımcı listesini en geç beş iş günü içinde onaylar veya düzeltme isteyebilir, Sonucu yazı ile il müdürlüğüne bildirir. Listede yapılması istenen düzeltme beş iş günü içinde tamamlanmalıdır. KOSGEB Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan UGE Katılma Belgesi Almaya Hak Kazanan Katılımcı Listesinde bulunan katılımcılara il müdürlüğü, KOSGEB Müdürlüğü ve yüklenici tarafından imzalanan UGE Katılım Belgesi verilir. Bu belge, KOSGEB Yeni Girişimci Desteği'ne başvuruda kullanılacak bir belge niteliğindedir. Bu kapsamda İlimizde Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Ereğli, Çaycuma, Devrek ve Alaplı Ticaret Sanayi Odaları ile Zonguldak Merkez, Kilimli, Kozlu, Ereğli Alaplı, Devrek, Gökçebey ve Çaycuma Esnaf Odaları Başkanlığı arasında toplam 625 kişiyi kapsayan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

COŞKUN: HAYIRLI OLSUN..

 

ZESOP Başkanı Muharrem Coşkun’da, Protokolün hayırlı olmasını diledi.

(HABER-ERCAN DEMİR- CEM AÇIKGÖZ)

GÖNÜL DEMİRSU MUHARREM COŞKUN SON DAKİKA HABER
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
KARŞI KARŞIYA 22 KASIM
KARŞI KARŞIYA 22 KASIM
ANA HABER 22 KASIM
ANA HABER 22 KASIM