SGK’dan prim borçlularına müjde

SGK Zonguldak İl Müdürü Çiğdem Acar, 6736 Sayılı Sigorta Pirimi Yapılandırılması hakkında bilgi vererek. “Sağlanan bu güzel imkânlardan tüm prim borçlularımızın yararlanmasını, kendilerine uzatılan bu ele olumlu bir şekilde yaklaşmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

SGK’dan prim borçlularına müjde
Bu içerik 1265 kez okundu.

SGK Zonguldak İl Müdürü Çiğdem Acar, 6736 Sayılı Sigorta Pirimi Yapılandırılması hakkında bilgi vererek. “Sağlanan bu güzel imkânlardan tüm prim borçlularımızın yararlanmasını, kendilerine uzatılan bu ele olumlu bir şekilde yaklaşmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

SGK Zonguldak İl Müdürü Çiğdem Acar 6736 Sayılı Sigorta Pirimi yapılandırılması hakkında bilgi verdi.
SGK toplantı salonu’nda düzenlenen toplantıda ilk olarak birim amirleri tanıtıldı.
Ardından SGK İl Müdür Çiğdem Acar, sigorta pirim yapılandırılması hakkıNda önemli açıklamalarda bulundu. Acar, “Malumlarınız olduğu üzere Kurumumuza borcu bulunan ve ekonomik gelişmeler nedeniyle ödeme zorluğuna düşen vatandaşlarımızın ödeme kabiliyetini artırabilmek amacıyla zaman zaman ödeme kolaylıkları içeren borç yapılandırma fırsatları sağlanmaktadır. Bundan önce, 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin, kurum alacaklarının yapılandırılması hakkındaki 6552 sayılı Kanunla ödeme kolaylığı sağlanmıştı. Bu kapsamdaki taksitler hala devam etmektedir. Bu defa, 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurmayanlar, yapılandırması bozulanlar ve yeni oluşan borçlar için 19 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanunla yeni bir fırsat verilmiştir” dedi.
Acar ayrıca “Yapılandırma hangi borçları kapsıyor?”, “yapılandırmada ödeme ve taksit seçenekleri nelerdir?”, “yapılandırılan borçlar”, “belediyeler”, ”idari para cezaları ne oluyor?”, “yapılandırma ile genel sağlık sigortalılarına ne sağlamaktadır?”, “yapılandırma hakkının kaybedilmesi”, “yapılandırma müracaatları nerelere yapılabilir?” Konularında bilgiler verdi. Acar, sağlanan bu güzel imkânlardan tüm prim borçlularının yararlanmasını, kendilerine uzatılan bu ele olumlu bir şekilde yaklaşmalarını tavsiye ederek şöyle devam etti:
BORÇLULARA ÖNEMLİ AANTAJMLAR SAĞLIYOR..
“Zonguldak ilimizin Çok Değerli Basın Mensupları, Öncelikle davetimize icabet ederek bugünkü toplantımıza katılımınız için hepinize teşekkür ediyor, sizleri şahsım ve Kurumum adına saygıyla selamlıyorum. Malumlarınız olduğu üzere Kurumumuza borcu bulunan ve ekonomik gelişmeler nedeniyle ödeme zorluğuna düşen vatandaşlarımızın ödeme kabiliyetini artırabilmek amacıyla zaman zaman ödeme kolaylıkları içeren borç yapılandırma fırsatları sağlanmaktadır. Bundan önce, 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin, kurum alacaklarının yapılandırılması hakkındaki 6552 sayılı Kanunla ödeme kolaylığı sağlanmıştı. Bu kapsamdaki taksitler hala devam etmektedir. Bu defa, 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurmayanlar, yapılandırması bozulanlar ve yeni oluşan borçlar için 19 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanunla yeni bir fırsat verilmiştir. Borçlularımıza önemli avantajlar sağlayan gerçekten bir fırsat olarak değerlendirebileceğimiz bu düzenleme hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum.
YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
2016 yılı Haziran ve önceki aylara ilişkin olup, 30 Haziran 2016 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; Sigorta primi, İşsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primi, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı primi, idari para cezaları. Kurumumuzca başka kurumlar adına tahsil edilen; damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarlarını kapsamaktadır. Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 30 Haziran 2016 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.
YAPILANDIRMADA ÖDEME VE TAKSİT SEÇENEKLERİ NELERDİR?
Yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresinde tamamen ödenmesi halinde borç aslının tamamı ile hesaplanan Yİ-ÜFE nin  %50 sinin ödenmesi halinde diğer feri alacaklar terkin edilecektir.
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için, peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkânı getirilmiştir.
Yapılandırılan borçlar; peşin veya 6, 9, 12 veya 18 taksit halinde ödenebilecektir.
İl Özel İdareleri, Spor Kulüpleri ve  Belediyelerin Yapılandırmada Ödeme ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?
YAPILANDIRILAN BORÇLAR;
İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuz altı (36) eşit taksitte ödenebilir.
BELEDİYELER
Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami (144) eşit taksitte ödenebilecektir. 
İDARİ PARA CEZALARI NE OLUYOR?
İdari Para Cezası Borç Asıllarının % 50’si ile Buna İlişkin Gecikme Tutarları Terkin Edilecektir.
30 Haziran 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup 19 Ağustos 2016 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olan idari para cezası asıllarının % 50’si ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan % 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
YAPILANDIRMA İLE GENEL SAĞLIK SİGORTALILARINA NE SAĞLAMAKTADIR?
Genel Sağlık sigortalılardan gelir testi yaptırmamış olanlara 2 Ocak 2017 tarihine kadar gelir testine müracaat etme ve yeni belirlenecek gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primi ödeme imkânı sağlanmıştır. 
Ayrıca genel sağlık sigortalıları, 31 Ocak 2017 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde 30 Haziran 2016 ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zamlarının silinerek borç aslını peşin veya on iki eşit taksitte ödeyebilecektir. Peşin ödeme veya taksitle ödemede ilk taksit altı ay içinde ödenecektir.
DİĞER HUSUSLAR
Borçlarını yapılandıran işverenler, borcu yoktur yazısı alabilecek, bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerine uğramayacak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek ve teşviklerden yararlanabileceklerdir.
6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş borçlar ile 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmış borçların kalan taksit tutarı talep halinde yapılandırılabilecektir.
Ödenmiş taksitler taksitlendirme usullerine göre mahsup edilecektir.
Bağkur ve GSS sigortalıları borçlarını yapılandırdığı tarihten sonraki cari aylardan 60 günden fazla prim borçlarının bulunmaması, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi kaydıyla kendileri ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanacaklardır.
YAPILANDIRMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ
Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi,
Taksitlendirme süresi içerisinde tahakkuk edecek cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde de taksitlendirme hakkı kaybedilecektir.
Taksit tutarının % 10’u aşılmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır.
Ne Zaman Başvurulabilir? İlk Ödeme (Peşin/Taksit) Ne Zaman Yapılacak?
(GSS hariç) Başvuru Süresi; Tüm borçlular için Son Tarih:  31 Ekim 2016 
Peşin/ilk taksit ödeme Süresi; Son Tarih: 2 Ocak 2017
GSS Sigortalıları için Süreler:
Daha Önce Gelir Testine Müracaat Etmeyenler İçin Gelir Testine Müracaat: 2 Ocak 2017
GSS için Borç Yapılandırma Son Başvuru Tarihi: 
31 Ocak 2017
GSS için Peşin/ilk taksit ödeme Süresi; Son Tarih:  
28 Şubat 2017     
YAPILANDIRMA MÜRACAATLARI NERELERE YAPILABİLİR?
e-Sigorta, sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine veya posta yoluyla yapılabilecektir.
Yapılandırılan borçlar, taksit tutarları ve ödeme vadeleri prim ödeme yükümlülerince internet üzerinden görüntülenebilecektir.
Ayrıca şu bilgiyi de vermek istiyorum. Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılarımızdan emeklilik şartlarını tamamlamış olup borç nedeniyle emekli olamayanların uygun şartlarda kredi alarak borçlarını ödeme imkanlarını sağlamak için Kurumumuz Ziraat Bankası ile anlaşma yapmıştır. Vatandaşlarımızın detaylı bilgi için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya/Merkez Müdürlüklerine müracaat edebilirler.
Sağlanan bu güzel imkânlardan tüm prim borçlularımızın yararlanmasını, kendilerine uzatılan bu ele olumlu bir şekilde yaklaşmalarını tavsiye ediyor, Zonguldak İlimize sosyal güvenlikli günler diliyoruz.
(HABER: ERCAN DEMİR)

çiğdem acar zonguldak haberleri haber son dakika
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
90 DAKİKA 23 EKİM 2017
90 DAKİKA 23 EKİM 2017
ANA HABER 23 EKİM 2017
ANA HABER 23 EKİM 2017